Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9960114

צור קשר

yassur33@gmail.com

שלח דוא"ל

תהליך הקליטה ביסעור

קבלה

הדגש הראשון בתהליך הקבלה הוא על הבנה של המשפחות הנקלטות מה הם המאפיינים המיוחדים של יסעור, מהן הציפיות שלנו מן הנקלטים, התאמה של הנקלטים לסוג היישוב ולאופי החיים בו, ורצונם החזק לחיות דווקא ביסעור. אנו מצפים כי המשפחות הנקלטות ירצו להיות חלק פעיל ושותף בקהילה קטנה. חשובה לנו המחוייבות של החבר ליסעור, כלומר, לחיות ביסעור ולהיות שותף בכל הפעילות החברתית, תרבותית וחינוכית, כמובן, תוך הבנה שלנו שמהירות ההשתלבות בקיבוץ משתנה ממשפחה למשפחה, ותלויה בקצב האישי של כל אדם.

 

קליטה

לאחר הקבלה לקיבוץ, הצוות המלווה את המשפחה הוא צוות וועדת קליטה. בשלב הראשון -כשעדיין לא גרים בקיבוץ, וגם לאחר המעבר לקיבוץ.

 

חבר מלא

החברים החדשים מתקבלים במעמד של 'חברים מלאים'. קיים תקנון מפורט בענין, אותו תקבלו בהמשך.בניה והרחבה

כתוצאה מתהליך הקליטה יסעור נמצא בתנופה של בניה, וזהו נושא שמעסיק אותנו לא מעט. קיים ביסעור תקנון בניה שנדון ונתקבל באסיפה. התקנון מאפשר גמישות רבה לצד הקפדה על נוהלים ואופי המקום (ניתן לקבל את התקנון ממנהל הקהילה).

 

-

להלן נוהל קליטה ביסעור:

  • ראיון עם המשווקת – קבלת אינפורמציה מלאה על תהליכי הקליטה והעלויות. כמו כן מתקיים סיור במגרשים הפנויים.
  • הזוגות נשלחים לאבחון במכון חיצוני – עלות האבחון - 1000 ₪ (נכון נובמבר 09 ).
  • פגישת היכרות וראיון עם ועדת קבלה.
  • אירוח אצל מספר משפחות מהקיבוץ.
  • פגישה עם מנהלת החינוך ביסעור. 
  • הודעה באסיפה והצבעה בקלפי.
  •  תשלום דמי חברות מלאה.
  • חתימת חוזה מול הקיבוץ.
  • חתימה מול המנהל.

בכל שלב שבו מעוניין הזוג לשמור מגרש, עליו לשלם דמי רצינות (נכון לאפריל 09 הסכום עומד על 30 אש"ח), אשר נכללים בסה"כ מהעסקה. במידה והתהליך מופסק ע"י כל אחד מהצדדים, מוחזרים דמי הרצינות במלואם. התהליך יכול להפסק בכל אחד משלבי הקליטה הן מצד הקיבוץ והן מצד המשפחה הנקלטת.

 

 

טלפונים רלוונטיים ליצירת קשר:

 

מזכיר / מנהל קהילה
עופר אדר, טלפון:  04-9960115, נייד:  052-3744981, דוא"ל: m.k.yassur@gmail.com

מזכירה: דניאל לוי 04-9960114

מנהל עסקים
אורי בייז, טלפון:  052-3745112
ניתן לתאם פגישה דרך דניאל לוי:  04-9960114 פקס 04-9960113

 

איש קשר דיור והרחבה
שלומי אגם, טלפון:  052-2292298

 

ועדת קבלה (לחברות)
אורית בר ישראל, טלפון:  052-3745231

yassur abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות