Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9960114

צור קשר

yassur33@gmail.com

שלח דוא"ל

הנצחה קיבוץ יסעור

רשימת מונצחים

"יזכור" - הנצחה לנופלים במערכות ישראל-

 

בקרב חברי . . .

מאת חיים גנבר

אז בקרב חברי
מצאתי.
כאשר היה נדמה
כי נדם הקול
כי נעלם הכל - לעד
וההמשך מושך
אל עתידו
ללא עבר לצידו.
באשר עולם כמנהגו
נוהג.
אזי כן סביבי
שמעתי
את קולם בין ההדים
מרחף
בין חלומות ויעדים
המון - ביתי, ומגע ידם
ועקבותיהם
ידעתי
בפינת השביל
בפרח שבדשא הירוק
בבתים ובדרכים,
ובגנים
ובמכונה חורשת
השדה.
בזרועי מצאתי
רצונם.
בליבי,
אהבתם.
בראשי,
מחשבתם.
וסביבי בין חברי
את נשמתם,
כי הם ישנים.

רשימת מונצחים

רשימת הנצחה

רשימת המונצחים של חברים מיסעור על פני השנים....yassur abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות