Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9960114

צור קשר

yassur33@gmail.com

שלח דוא"ל

הקיבוץ רואה חשיבות רבה בהשקעה בחינוך. לפיכך מעורבת הקהילה כולה (ולא רק ההורים) גם בארגון מערכת החינוך וגם במימונה. על כל מערכת החינוך בקיבוץ מלידה ועד סוף י"ב אחראי רכז החינוך של הקיבוץ.
 
מערכת הגיל הרך
:מערכת החינוך של הגיל הרך פועלת במסגרת הקיבוץ ובתחומו
" בית תינוקות
"פעוטון "שיר
"גנון "קסם
"גן "קשת בענן
הבתים מחולקים לפי שנתוני לידה והמעברים ביניהם מתרחשים פעם בשנה, בספטמבר. תוכנית הלימודים מבוססת על למידה חוויתית חושית בגן וגם על יציאה לטיולים יומיומיים ולחצר. המערכת מושתתת על צוות מקצועי שמקיים בתוכו התייעצויות ולימוד מתמידים, תוך חיבור לערכים הקיבוציים ולאקולוגיה המקומית. המערכת פועלת כל השנה, כולל בערבי חג וחופשות, למעט שבתונים של המדינה, יומיים גשר בשנה (על פי החלטת המערכת), וכן בשבוע האחרון של אוגוסט, לצורך התארגנות לפתיחת השנה. בתי הילדים פתוחים בימים א`-ה בשעות 7:00 - 16:00, וביום ו` בשעות 7:00 - 13:00.

בית הספר היסודי "גוונים" במתחם נעמן
בית-ספר יסודי ממלכתי משותף ל 5 קיבוצים: יסעור, כפר מסריק, עברון, עין המפרץ ושמרת. יש הסעות מסודרות לבית הספר ובחזרה, באחריות המועצה האזורית. חמישה ימי לימוד בשבוע. יום לימודים ארוך כולל ארוחת צהריים 25 תלמידים בכיתה נציג של ההורים מכל קיבוץ יושב בהנהלה הרחבה של בית-הספר.

בית הספר התיכון "אופק" (שש שנתי) בקיבוץ עברון (המוסד החינוכי)
מתחנכים בו תלמידים מקיבוצי האזור וילדי חוץ מישובים סמוכים. יש הסעות מסודרות. קיימת מעורבות שוטפת של הורים בבית הספר, ופעילות תנועת הנוער "השומר הצעיר" (שומריה) מתנהלת אף היא בתחומי בית הספר.

מערכת החינוך הבלתי פורמלי
מערכת החינוך הבלתי פורמלי, שפועלת במסגרת הקיבוץ, נותנת מענה לצרכים החברתיים של הילדים ותורמת לקשר עם הקהילה

"חורש", לכיתות א`-ג`
"חורש" פועל בשעות שלאחר בית-הספר, בימי שישי ובחופשות. ב"חורש" פעילויות משחק, חופשיות ומאורגנות. במסגרת זו מתפתחים קשרים חברתיים בין הגילאים השונים, ומונח הבסיס לקשר עם הקהילה.

"קומונה", לכיתות ד`-ו`
"הקומונה" פועל בשעות שלאחר בית-הספר, בימי שישי ובחופשות. ב"קומונה" פעילויות משחק, חופשיות ומאורגנות, שיחות ופעילויות "השומר הצעיר". במסגרת זו מתפתחים קשרים חברתיים בין הגילאים השונים, ומונח הבסיס לקשר עם הקהילה.

"מועדון נעורים", לכיתות ז`-י"ב
במסגרת זו מתקיימים מפגשים שבועיים ופעילות בחופשות מבית-הספר. מועדון הנעורים מופעל על ידי מדריך המועסק על-ידי המועצה, אשר דואג, בין היתר, גם לקשר רצוף עם המועצה ופעילויותיה. בשיתוף עם רכזת החינוך בקיבוץ הוא דואג לארגן את עבודת הנערות והנערים בענפי המשק בחופשות, את שותפות הנוער בחגים ובאירועי הקיבוץ (כמו, למשל, אחריות על מפקד יום העצמאות) והשתתפות בפעילות סדירה של "השומר הצעיר"
.

yassur abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות