Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9960114

צור קשר

yassur33@gmail.com

שלח דוא"ל


משואה ראשונה
לכבוד המדינה
קטנה ועדיין מאמינה
עדיין רוצה שלום
תמיד חולמת חלום
ובזכות אהבת המולדת
חוגגת היא היום יום הולדת.

משואה שניה 
לכבוד הגיבורים
כוחות הביטחון – חיילים ושוטרים.
עלינו שומרים בימים ובלילות
באויר, בים, ביבשה ולאורך הגבולות.
נאחל לכולם שישובו בשלום לביתם
ושגלעד שליט ישוב במהרה יחד איתם

 

 משואה שלישית לכבוד הקיבוץ
לבניו ובנותיו – מבפנים ומבחוץ.
לדור למייסדים, לדור הממשיכים
ולאלו שזה עתה מצטרפים
נאחל שירבו האירועים המשמחים.
שנחיה יחד בשכנות ואחוה,
שנקבל וניתן הרבה אהבה.

משואה רביעית לחברים הותיקים
דור המייסדים, שהם היום סבתות וסבים,
שלפני 60 שנה הקימו יישוב על אדמת טרשים.
נאחל לכם בריאות ואריכות ימים
שתזכו לראות את חלומותיכם מתגשמים
ואת הקיבוץ שהקמתם – בוחר בחיים.

 

משואה חמישית לחברים החדשים
או כמו שעמי אומר:"שעדיין אינם משומשים".
המשיכו להזרים אנרגיות ומרץ, למרות הויכוחים
ולמלא את השבילים בעגלות חיוכים.
שתרגישו במהרה שיסעור הוא הבית
ועבורכם  נסלל כל שביל, ניטע כל עץ זית.

 

משואה שישית לכם הילדים:
ילדי הגנים, חורש ונעורים.
כל אחד מכן ויחד כולכם – כל כך מיוחדים,
ממלאים אותנו גאווה ותמיד מחדש מרגשים.
שתהיה דרככם בשבילי החיים
מהנה, מאתגרת ומלאת פעלים.

 

.

ומשואה אחרונה – השביעית
משואת המשאלות.,
שבלב כל אחד מאיתנו הן מסתתרות.
שנגשים השנה את כל רצונותינו,
שייענו כל תפילותינו,
ויהפכו כל אויבינו לידידינו,
שנסתכל לאחור בשנה הבאה 
בסיפוק, גאווה והנאה.

 
 

קטע קריאה: 
בנימין זאב הרצל, מתוך המדינה היהודית:

 
"אין בן אנוש עשיר או בעל עצמה היכול להעתיק עם שלם ממקום למקום.
רק רעיון יכול לעשות זאת.
לרעיון המדינה ודאי יש עצמה כזאת, היהודים חלמו חלום זה משך הגלות הארוכה.
הסיסמא עתיקת היומין שלנו היא : לשנה הבאה בירושלים.
עכשיו, עלינו להראות שחלום רחוק זה יתורגם לרעיון בהיר ומזהיר"

yassur abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות